Voor veiligheid

Persoonlijke hulp voor uw projecten

Van Leeuwe Project en Safety Consult heeft als grootste drijfveer het overbrengen van kennis op het gebied van veiligheid binnen projecten en bedrijven. 

Over Project en Safety Consult

Zorgen voor begeleiding en veiligheid

Van Leeuwe Project en Safety Consult heeft als grootste drijfveer het overbrengen van kennis op het gebied van veiligheid binnen projecten en bedrijven. Met meer dan 25 jaar ervaring op complexe (rail)infra- en bouwprojecten heb ik in 2018 besloten om als zelfstandig adviseur door te gaan.

Persoonlijk

Je weet met wie je samenwerkt en wie zich 100% inzet.

Expertise

Kennis van zowel arbeids- als omgevingsrisico's.

Klantgericht

De klant is koning. Ook al is het een oud gezegde, het is waar.

Mijn diensten

Van projecten tot bedrijfsveiligheid

Of u nu een complex project heeft of een grote organisatie die tegen het licht aangehouden moet worden? Ik help u met een unieke kijk op veiligheid en gezondheid.

Advies

Advies oer veiligheid en projectcoördinatie.

Projecten

Het begeleiden van diverse projecten van A tot Z.

Veiligheid

Van bedrijfsveiligheid tot aan V&G op uw projecten.

RI&E

Risico's inventariseren en dan ook implementeren.

Kleine introductie van

Remco van Leeuwe

In de afgelopen 25 jaar heb ik in zowel dienstverlenende als uitvoerende bedrijven diverse functies binnen de (rail)infra en utilitaire woningbouw bekleed. Juist die kennis die ik als o.a. uitvoerder, V&G coördinator en project- en bedrijfsleider heb opgedaan heeft geleid tot de brede en solide basis van de kennis die ik dagelijks in mijn rol als veiligheidskundige gebruik.

Door deze kennis kan ik mij niet alleen inleven in de problemen die het management van uw bedrijf signaleert maar ook die bij u op de werkvloer spelen. Hierdoor ben ik in staat raakvlakken vroegtijdig te herkennen en waar mogelijk uw (veiligheids)vraagstukken pragmatisch op te lossen. Het vroegtijdig kunnen acteren op deze vraagstukken levert veelal lagere extra kosten op in plaats van de hoge kosten die voort komen uit aanpassingen die op een later moment in de processen plaats vinden.

Als middelbaar veiligheidskundige heb ik buiten grote en complexe spoorprojecten zoals de Betuweroute, de spoortunnel Delft, de Hanzelijn, de renovatie van 16 metrostations (Oostlijn), Noord/Zuidlijn ook kennis opgedaan zoals ‘Windmolenpark Drentse Monden Oostermoer’, woontoren ‘Vertical’ en uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo. buiten een grote hoeveelheid kennis op het gebied van spoorveiligheid ook een brede kennis van ARBO-veiligheid opgebouwd.

Met o.a. opdrachtgevers als onder andere de gemeente Amsterdam, de provincie Utrecht, de gemeentelijke vervoersbedrijven en een aantal aannemers kan ik zeggen dat van Leeuwe Project en Safety Consult op meerdere fronten kan opereren.

Een vrijblijvend gesprek

Samen komen we tot een veilige oplossing

Vrijblijvend het gesprek met elkaar aangaan om de inrichting van uw project of organisatie te bespreken. Daaruit volgt een passende offerte en de ondersteuning die u wenst.

Risicoinventarisatie en evaluatie

Risico's in beeld

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel of die personeel inhuren.

Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

 • Inventariseren

  In inventariseren van risico's in uw organisatie of uw project is van belang om juiste beheersmaatregelen te kunnen treffen.

 • Beoordelen

  Door risico's te beoordelen kan er een prioriteit aan gekoppeld worden zodat men weet welke risico eerst verholpen moet worden.

 • Plan van aanpak

  Het plan van aanpak gaat hand in hand met de RI&E. In dit plan staan de openstaande risico's opgesomd.

 • Implementeren

  De laatste stap is om de beheersmaatregelen te implementeren. Hierdoor ben je verzekerd dat risico's geëlimineerd worden.

DSCF4240-1